ספקים - Suppliers

אנו מייצגים חברות מובילות בקנה מידה עולמי המייצרות גששים, מתמרים, אוגרי נתונים, בקרים וציוד קצה עבור מגוון התעשיות הפועלות בארץ: כימיה, פטרו-כימיה, גז, מזון, אנרגיה, מיזוג אויר, פרמצבטיקה, תרופות, מים, שפכים ועוד.. היצרנים המיוצגים על ידינו, תומכים באספקת מכשירים חלופיים ומכשור לניסיון, חלפים למכשירים תקולים, שירות וזמן אספקה מהיר.

We represent leading global companies that manufacture sensors, transducers, data loggers, controllers and automation equipment for a variety of industries operating in Israel: chemistry, petro-chemical, gas, food, energy, HVAC, pharmaceuticals, water and waste water. Manufactures represent by us, support Contromat with fast delivery if needed, spare parts and uncompromising service.

Presys-300x240 new

CS-Instruments GmbH

GERMANY

מכשור מדידה למערכות גזים ואויר דחוס:

משדרי נקודת הטל, מדי ספיקה, גילוי דלפות, רגשי לחץ, מדידת חלקיקים ושאריות שמן ומדידות אנרגיה והספק.

TECFLUID

Spain

ציוד למדידת זרימה

VALCOM

ITALY

מכשור למדידות מפלס, טמפרטורה, לחץ וספיקה

HAWK

AUSTRALIA

משדרי ומפסקי מפלס, פתרונות למדידות במוצקים

FLEXIM

GERMANY

מדידת ספיקה אולטרסונית Clamp-On  לנוזלים וגזים ללא חדירה לצנרת (!). מכשור נייד וקבוע לכל אפליקציה שבה נדרשת מדידת אמינה וקלה. בנוסף, מכשור למדידת ריכוז חומרים גם כן בשיטת ה Clamp-On

 Uniphos Envirotronic Ltd

INDIA

משדרי ומפסקי גז להתקנה קבועה בעלי אישורי ATEX ו SIL2. משדרים חכמים לקלות התקנה ותחזוקה שוטפת. שפורפרות לגזים והתקני דגימה לשפורפרות, ציוד מדידה גזים לתעשיית הדברת המזיקים בגז.

uniphos-logo-300x240 new

Mollet

GERMANY

מפסקי מפלס תעשייתיים, רובוסטיים ועמידים

XS Instruments

ITALY

אלקטרודות PH, מוליכות וחמצן מומס. מכשור נייד למדידות אנליטיות, תמיסות כיול, משקלים מדויקים וציוד מעבדתי.

 

Meriam Process Technologies

USA

תכנתי HART ניידים, מכשירי כיול ובדיקה, משאבות לחץ ידניות, מדי לחץ דיגיטליים, מנומטרים, אביזרי מדידת ספיקה ראשוניים (לחץ הפרשי) – צינור פיטו ממוצע, אוריפיס.

PRESYS

BRAZIL

מכשירי כיול ובדיקה ללחץ וטמפרטורה, בקרים ותצוגות מקומיות, תכנתי HART, עמדות בדיקה לבדיקת שסתומי לחץ

VCP

SWEEDEN

משדרי לחץ, לחות, טמפרטורה, איכות אויר, גזים, זיהוי דליפות וספיקה – מותאם לבקרת מיזוג אויר ובקרת מבנה

 

BULK

ITALY

אביזרים להתקנת מכשור: קופסאות, סעפות, מתאמים ומחברים.

 

Seitron s.p.A

ITALY

אנלייזירם תעשיתיים וניידים למדידת נצילות בערה ופליטת מזהמים מארובות (עד 9 סוגי מדידה שונים), בקרים ורגשים למיזוג אויר ובקרת מבנה, גלאי גזים, ברזים, רגשים ומערכות לתעשייה קלה ובקרת מבנה.

FineTek Co Ltd

TAIWAN

מגוון רחב של משדרים ומפסקים למדידות מפלס במוצקים ונוזלים, לחץ, טמפרטורה, פתרונות אלחוטיים, מוצרים פנאומטיים, בקרי תהליך מקומיים ותצוגות דיגיטליות.

Gas Clip Technologies

USA

גלאי גז אישיים לנשיאה בעבודה באיזורים מסוכנים, חללים מוקפים ובשטחי המפעל. מגוון רחב של גלאים: גלאי גז יחיד, גלאים רב גזיים, גלאים ללא תחזוקה, הטענה וכיול, גלאים בטכנולוגיית אינפרא אדום, מערכות כיול.

YTC

KOREA

ממקמים (פוזישיונרים), ממקמים חכמים בעלי תקשורת לכל סוגי המגופים והמפעילים

Stork

POLAND

מכשור מדויק למדידת נקודת הטל

BAMO

FRANCE

מכשור מדידה ובקרה

Thermo Electric

HOLLAND

רגשים ואלמנטים למדידת טמפרטורה, כבלים ומחברים לטרמוקפל

Sensorex

USA

בקרי PH ומוליכות, אלקטרודות PH ואלקטרודות דיפרנציאליות.

West - cs

USA

בקרים מקומיים, תצוגות מקומיות ללוחות בקרה והתראות

SHARPE

USA

ברזים כדוריים, מגופי פרפר, מפעילים פנאומטיים

BARAD

ISRAEL

מכשור המיוצר במזרח תחת פיקוח קפדני

BADOTHERM

HOLLAND

דיאפרגמות מפרידות, מדי לחץ מקומיים (מנומטרים), מדי טמפרטורה בימטליים.