ספקים - Suppliers

אנו מייצגים חברות מובילות בקנה מידה עולמי המייצרות גששים, מתמרים, אוגרי נתונים, בקרים וציוד קצה עבור מגוון התעשיות הפועלות בארץ: כימיה, פטרו-כימיה, גז, מזון, אנרגיה, מיזוג אויר, פרמצבטיקה, תרופות, מים, שפכים ועוד.. היצרנים המיוצגים על ידינו, תומכים באספקת מכשירים חלופיים ומכשור לניסיון, חלפים למכשירים תקולים, שירות וזמן אספקה מהיר.

We represent leading global companies that manufacture sensors, transducers, data loggers, controllers and automation equipment for a variety of industries operating in Israel: chemistry, petro-chemical, gas, food, energy, HVAC, pharmaceuticals, water and waste water. Manufactures represent by us, support Contromat with fast delivery if needed, spare parts and uncompromising service.

FLOWSERVE

ארה"ב - USA

ברזי בקרה

Control valves

FLEXIM

גרמניה - GERMANY

מדי ספיקה אולטרסוניים מחוץ לצנרת לנוזלים וגזים, מדי ריכוז

Ultrasonic clamp-on flowmeter for liquid and gas, consentration meters

SMAR

ברזיל - BRAZIL

משדרי לחץ, משדרי טמפרטורה, ממקמים לברזי בקרה

Pressure transmitters, Temperature transmitters, Valve positioners

TECFLUID

ספרד - SPAIN

מדי ספיקה ומדי מפלס

Flow and Level transmitters / Indicators

HAWK

אוסטרליה - AUSTRALIA

משדרי ומפסקי מפלס, פתרונות למדידות במוצקים

Level measurment for solids and powders

BADOTHERM

הולנד - HOLLAND

מדי לחץ ודיאפרגמות

Pressure gauges and Diaphragm

VALCOM

איטליה - ITALY

משדרי מפלס טבולים, משדרי לחץ אצבע ומשדרי טמפרטורה

Hydrostatic level transmitters, pressure and temperatur transmitters

MERIAM

ארה"ב - USA

מכשירי כיול

Process calibration instruments

MIB

גרמניה - GERMANY

משדרי ספיקה אולטרסוניים in-line – לאפליקציות רבות.

Ultrasonic In-line flow transmitters for various applications.

XS

איטליה - ITALY

מדידות אנליטיות – חומציות, מוליכות וחמצן. מכשור מעבדתי ונוזלי כיול

Analitics measurments – PH, COND, OXY and laboratory. Calibration buffers

CS INSTRUMENTS

גרמניה - GERMANY

מדי זרימה טרמיים לאויר וגז, זיהוי דליפות, משדרי נקודת הטל ואנלייזרים לאויר

AIR and gas thermal flow, leak, dew-point and analitics measurments

ITEC

איטליה - ITALY

מדידות אנליטיות – חומציות, מוליכות וחמצן. מכשור מעבדתי ונוזלי כיול

Pressure and temperature gauges and switches

PRESYS

ברזיל - BRAZIL

מכשירי כיול

Process calibration instruments

ארה"ב - SENSOREX

ארה"ב - USA

מדידות אנליטיות – חומציות, מוליכות וחמצן. מגוון משדרים

Analitics measurments – PH, COND, OXY and transmittes

HALSTRUP WALCHER

גרמניה - GERMANY

משדרי לחץ דיפרנציאלים חכמים

Smart diferential pressure transmitters

STORK

פולין - POLAND

משדרי נקודת הטל

Dew-point transmitters

LTH

אנגליה - UNITED KINGDOM

משדרי חומציות, מוליכות וחמצן מומס

PH, COND and OXY transmitters

WEST CS

ארה"ב - USA

בקרי טמפרטורה מקומיים ותצוגות

Local PID controllers and display

SIMEX

פולין - POLAND

בקרים, תצוגות ואוגרי נתונים

Controllers, indicators and data-loggers

CONTREC

אנגליה - UNITED KINGDOM

מחשבי ובקרי ספיקה

Flow computers and controllers

MOLLET

גרמניה - GERMANY

מפסקי מפלס למוצקים ואבקות

Level switches for solids and powders

THERMO ELECTRIC

ארה"ב - USA

רגשים ואלמנטים למדידת טמפרטורה

Temperature sensors and probes

GALLTEC+MELA

גרמניה - GERMANY

משדרי טמפרטורה ולחות

Humidity and Temperature transmitters

BAMO

צרפת - FRANCE

מגוון רחב של מכשור לבקרה תעשייתית

Variety of process instruments

DATEXEL

ארה"ב - USA

חוצצים,

Isolators, signal conditioners, power supllies and transmitters

HIRLEKAR

הודו - INDIA

מדי לחץ הפרשיים ומפסקי לחץ

Differential pressure gauges and switches

UNIPHOS

הודו - INDIA

גלאי גזים

Gas detectors

GAS CLIP

ארה"ב - USA

גלאי גזים אישיים / ניידים

Portable gas detectors

FINETEK

טאיואן - TAIWAN

מגוון רחב של מכשור לבקרה תעשייתית

Variety of process instruments

SEITRON

צרפת - FRANCE

אנלייזרים לנצילות בערה, גלאי גזים וטרמוסטטים ביתיים

Flue gas analyzers, gas derectors and thermostats

BULK

איטליה - ITALY

קופסאות התקנה למכשור, אביזרי חיבור וסעפות

Instruments enclosures, fitings and manifolds

AMERITROL

ארה"ב - USA

מפסקי לחץ

Pressure switches

KARI

פינלנד - FINLAND

מפסקי מפלס

Level float switches

KENCO

ארה"ב - USA

מראי מפלס מזכוכית

Glass sight level gauges

VCP

שוויץ - SWEDEN

מראי מפלס מזכוכית

HVAC & BMS instruments

BARAD

ישראל - ISRAEL

מגוון רחב של מכשור לבקרה תעשייתית

Variety of process instruments

להתקשר עכשיו